TIETOSUOJASELOSTE ASIAKKAILLE

[Laadittu 25.5.2018

REKISTERINPITÄJÄ

Oknirua
1373030-1
Taikatie 11 D 15, 04230 Kerava
Puh: 040 5577210
tuija@oknirua.fi

Tietosuojasta vastaavan henkilön nimi:
Tuija Räisänen
Taikatie 11 D 15, 04230 Kerava
tuija@oknirua.fi

1. HENKILÖTIETOJEN KERÄÄMINEN

Keräämme ja käsittelemme henkilötietoja, jotka
– olet antanut meille, kun olet yhteydessä meihin tai asioit kanssamme;
– syntyvät palveluitamme käytettäessä tai verkkosivulla vierailun yhteydessä, esim. kun kirjaudut palveluumme; ja varaat ajan sähköisessä ajanvarauksessa tai lähetät yhteydenottopyynnön.

Keräämme ja käsittelemme seuraavia henkilötietoryhmiä:
– rekisteröidyn perustiedot, kuten nimi ja yhteystiedot ja terveyttä koskevat tiedot, jotka vaikuttavat annettuun palveluun.
– asiakassuhteeseen liittyvät tiedot, kuten palvelua ja tilausta koskevat tiedot, maksutiedot, laskutustiedot, markkinointiluvat ja -kiellot;
– asiakasyhteydenotot ja niihin liittyvä kirjeenvaihto;
– tiedot rekisteröidylle kohdistetusta viestinnästä, markkinoinnista sekä niihin reagoimisesta.

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS JA OIKEUSPERUSTE

Käsittelemme henkilötietojasi seuraaviin tarkoituksiin:

1. Palvelun tarjoaminen ja asiakassuhteiden hallinta

Käsittelemme henkilötietoja palveluidemme liittyvään asiakassuhteen ylläpitämiseen ja hoitamiseen sekä palveluidemme tarjoamiseen ja toimittamiseen. Tässä tapauksessa henkilötietojen käsittely perustuu sinun tai edustamasi yrityksen ja meidän väliseen sopimukseen.

2. Palvelun kehittäminen

Käsittelemme henkilötietoja myös palveluidemme kehittämiseksi. Tässä tapauksessa henkilötietojen käsittely perustuu meidän oikeutettuun etuun saada riittävä ja asianmukaiset tiedot palveluidemme kehittämiseen ja liiketoimintamme johtamiseen.

3. Markkinointi

Henkilötietoja voidaan käyttää rekisterinpitäjän viestintään, suoramarkkinointiin, mielipide- tai markkinatutkimuksiin taikka muihin näihin rinnastettaviin osoitteellisiin lähetyksiin ja digitaaliseen markkinointiin. Henkilötietojen käsittely perustuu meidän oikeutettuun etuun tarjota tietoa osana palveluamme ja markkinoidaksemme muita palveluita sinulle. Sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä suoramarkkinointiin.

4. Lakien noudattaminen

Voimme käsitellä henkilötietojasi lakisääteisten velvoitteidemme täyttämiseksi esim. koskien kirjanpitoa tai toteuttaaksemme viranomaisten (esim. veroviranomainen) lakiin perustuvat tietopyynnöt.

5. Muut tarkoitukset, joihin olet suostunut

Käsittelemme henkilötietojasi muihin tarkoituksiin vain erityistapauksissa ja ainoastaan, jos olet antanut suostumuksesi tällaiseen käsittelyyn.

HENKILÖTIETOJEN SIIRROT JA LUOVUTUKSET

Voimme luovuttaa henkilötietoja kolmansille osapuolille:
– mikäli olet antanut siihen suostumuksesi.
– kun yhteistyökumppanimme käsittelevät toimeksiannostamme henkilötietoja meidän puolestamme ja ohjeidemme mukaisesti.
– toimivaltaisten viranomaisten tai muiden tahojen esittämien vaatimusten edellyttämällä tavalla, joka perustuu kulloinkin voimassaolevaan lainsäädäntöön.

HENKILÖTIETOJEN SIIRROT EU:N TAI ETA-ALUEEN ULKOPUOLELLE

– Voimme siirtää tai luovuttaa henkilötietoja EU:n ja ETA-alueen ulkopuolelle silloin, kun toimeksiantoa hoitava yhteistyökumppanimme on sijoittautunut näiden alueiden ulkopuolelle. Tällöinkin rekisterinpitäjä huolehtii riittävästä tietosuojan tasosta tietosuojalainsäädännön edellyttämällä tavalla.

EVÄSTEET

Voimme kerätä käyttäjän päätelaitetta koskevia tietoja evästeiden (”cookies”) avulla. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät usein nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat selaimet.

Keräämme evästeiden avulla sivuston kävijätilastoja ja analysoimme tietoja. Lisäksi hyödynnämme evästeitä digitaalisen markkinoinnin toteuttamisessa ja kohdentamisessa sekä sosiaalisen median sisältöjakojen yhteydessä. Tavoitteenamme on kehittää verkkosivumme toimin nallisuutta ja käytettävyyttä.

Voit estää evästeiden asettamisen, rajoittaa evästeiden käyttöä tai poistaa evästeet selaimeltasi. Evästeiden käytön rajoittaminen saattaa vaikuttaa verkkosivun käytettävyyteen.

HENKILÖTIETOJEN SÄILYTTÄMINEN

Säilytämme henkilötietoja asiakassuhteen ajan. Lisäksi säilytämme joitakin henkilötietoja myös asiakassuhteen päättymisen jälkeen soveltuvan lain vaatimassa tai sallimassa laajuudessa esimerkiksi noudattaaksemme kirjanpito- tai muuta pakottavaa lainsäädäntöä.

Potilasasiakirjojen säilytysaika perustuu sosiaali- ja terveysministeriön asetukseen potilasasiakirjojen säilytyksestä. Potilasasiakirjoja tulee säilyttää 12 vuotta potilaan kuolemasta tai jos tietoa ei ole, 120 vuotta asiakkaan syntymästä.

SINUN OIKEUTESI

Sinulla on oikeus tarkastaa henkilötietosi. Voit myös pyytää henkilötietojesi oikaisemista ja päivittämistä.

Sinulla on tietyissä tapauksissa oikeus siirtää meille toimittamasi henkilötiedot järjestelmästä toiseen eli oikeus saada henkilötietosi jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä, koneellisesti luettavassa muodossa ja siirtää henkilötietosi toiselle rekisterinpitäjälle sovellettavan lain mukaisesti.

Käsitellessämme henkilötietojasi suostumuksen perusteella sinulla on oikeus milloin tahansa peruuttaa antamasi suostumus. Emme sen jälkeen käsittele henkilötietojasi, ellei käsittelyyn ole olemassa muuta oikeusperustetta.

Sinulla on oikeus kieltää henkilötietojesi käyttäminen suoramarkkinointiin sekä mielipide- tai markkinatutkimuksiin.

Kaikki edellä kuvatut oikeudet voidaan toteuttaa lähettämällä kirjallinen, allekirjoitettu pyyntö rekisterinpitäjälle Tämän lausekkeen alussa ilmoitetuilla yhteystiedoilla.

Jos henkilötietojesi käsittely ei ole mielestäsi asianmukaista, sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle. Löydät tietosuojavaltuutetun yhteystiedot tästä: www.tietosuoja.fi

2. TIETOTURVA

Henkilötiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain siihen oikeutetut ja vaitioloon sitoutuneet henkilöt.

3. SELOSTEEN MUUTTAMINEN

Meillä on oikeus muuttaa tätä Selostetta. Ilmoitamme muutoksista sinulle verkkosivullamme https://oknirua.fi josta löydät viimeisimmän version tästä Selosteesta.