« Etusivulle

Aivojumppa auttaa

Aivojumppa auttaa:

– oppimis- ja luki-vaikeuksissa

– keskittymis- ja ylivilkkaushäiriöissä (ADD, ADHD)

– vaikeudessa tunnistaa ja ilmaista tunteita

– työssäjaksamisessa, kuntoutuksessa (myös dementiassa)

 

Kinesiologia LYHYESTI:

  • – edistää ihmisen kokonaisvaltaista fyysistä, psyykkistä, emotionaalista ja henkistä hyvinvointia.
  • – sisältää useita suuntauksia ja menetelmiä, joiden päätarkoitus on auttaa ihmistä luomaan ja ylläpitämään kokonaisvaltaista tasapainoa ja hyvinvointia elämässään.
  • – perinteisesti liikemekaniikkaa, liikeoppia: tutkii lihasten, nivelten ja raajojen liikkeitä
  • – tulee kreikankielisestä sanasta ”kinesis” eli liike:
  • ”Liikkuminen on ovi oppimiseen ja hyvinvointiin”

 

Oppimiskinesiologia (Edu-K, Educational Kinesiology) on 1970-luvun alusta alkaen kehittynyt systemaattiseksi oppimisprosessia kuvaavaksi kinesiologiseksi tutkimusalueeksi sekä kehon ja mielen tasapainoa tehostavaksi ohjelmaksi. Se on kasvanut yhdeksi tehokkaimmista oppimismenetelmistä ympäri maailman. Se tarjoaa oppilaitosten ja koulujen lisäksi keinoja myös työyhteisöihin poistaa uusien asioiden ja tehtävien oppimiseen ja työskentelyyn liittyvää vaikeutta ja stressiä. Se kehittää ymmärtävää ja jäsentynyttä oppimista, myönteistä vuorovaikutusta ja toimintaa sekä lisää työssä jaksamista. Viime aikoina tällä palkitulla ohjelmalla on saatu lupaavia tuloksia myös Suomessa ikäihmisten vireyden ylläpitämisessä sekä dementiaa sairastavien kuntouttamisessa.

 

Aivojumppa – Brain Gym® on tohtori Paul E. Dennisonin yhdessä vaimonsa Gail E. Dennisonin kanssa kehittämä Oppimiskinesiologian keskeisin menetelmä. Oppimiskinesiologian ja Aivojumpan näkemyksen mukaan ihmisen oppiminen ja kaikki muukin toiminta ovat kokonaisvaltaista kehon ja mielen yhteistyötä. Kantava ajatus on, ettei ole oppimis- tai toimintakyvyttömyyttä, on vain muiden muassa näkemistä, kuulemista, muistamista, puhumista ja toimimista estäviä häiriöitä tai tukoksia.

Aivojumppa-ohjelman avulla voidaan valita kuhunkin tilanteeseen tarvittavat ”täsmä”liikkeet poistamaan havaittuja häiriöitä ja vapauttamaan sujuvaa toimintaa. Ohjelmassa on 26 helppoa ja hauskaa aivojumppaliikettä ja harjoitetta. Näitä liikkeitä tehdessä syntyy uusia hermoratayhteyksiä tai jo olemassa olevat vahvistuvat ja näin yhteydet oikean ja vasemman aivopuoliskon sekä aivojen muidenkin osien välillä aktivoituvat. Aivot ohjaavat aisteja ja kehoa sujuvaan oppimiseen ja toimintaan. Aivojumppaa käytetään jo 80 maassa ja kirjoja on käännetty 40 kielelle.

Esimerkiksi aivojumppaliikkeiden avulla vielä lukutaidottomat neljäsluokkalaiset ovat oppineet lukemaan jo 5-6:n viikon harjoittelun jälkeen. Kun opettaja on käyttänyt päivittäin luokassa 5-10 min. aivojumppaharjoitteluun, on havaittu, että vilkkaat oppilaat ovat rauhoittuneet, uneliaat oppilaat virkistyneet ja kaikkien oppilaiden itseluottamus on lisääntynyt. Myös  opettajien työssäjaksaminen on lisääntynyt.

Kun aivojumppaa on käytetty systemaattisesti vanhuksille, univaikeudet ja ahdistuneisuus ovat vähentyneet sekä virkeys lisääntynyt, vuorovaikutustaitojen ja puheen tuottamisen on havaittu parantuneen. He ovat myös alkaneet ryhmässä pitää toisistaan huolta. Kehon aivojumppaliikkeillä dementiaa sairastavat ovat kyenneet paremmin orientoitumaan aikaan ja paikkaan. He ovat rentoutuneet, samat ajatuskehät ovat unohtuneet ja he ovat löytäneet myös muita puheenaiheita.