« Etusivulle

Myytit ja aivotutkimus

Myytit ja aivotutkimus

Aivot ovat olleet ihmiskunnan kiehtova mysteeri vuosikymmenten ajan, ja monet myytit ja väärinkäsitykset ovat vallinneet aivojen ympärillä. Tässä artikkelissa puretaan viisi yleistä aivojen toimintaan liittyvää myyttiä ja tarkastellaan niitä nykytiedon valossa.

 

Myytti 1: Aivot jakautuvat luovaan oikeaan ja rationaaliseen vasempaan puoleen

Kenties yksi tunnetuimmista aivoihin liittyvistä myyteistä on ajatus, että aivot jakautuvat selkeästi luovaan ja rationaaliseen puoliskoon. Kuitenkin nykyinen aivotutkimus osoittaa, että aivojen eri puoliskoilla on erilaisia tehtäviä, mutta ne toimivat yhdessä kokonaisvaltaisesti. Aivot ovat äärimmäisen joustavat ja kykenevät sopeutumaan monenlaisiin tehtäviin. Tämä myytti on siis syytä unohtaa.

 

Myytti 2: Aivot käyttävät vain 10 % itsestään

Toinen yleinen harhakäsitys on se, että aivot käyttävät kerrallaan vain pienen osan kapasiteetistaan ja että suurin osa niistä ”lepää”. Nykytutkimuksen mukaan aivot käyttävät itseään erittäin tehokkaasti. Jos jokin osa aivoista jää käyttämättä esimerkiksi vamman tai amputaation takia, muut osat ottavat nopeasti tämän alueen tehtävät haltuunsa, ja toisaalta tämä ”hyödytön” osa ottaa muita tehtäviä itselleen. Aivot ovat jatkuvasti aktiiviset ja osallistuvat monenlaisiin toimintoihin.

 

Myytti 3: Miehet ja naiset eroavat aivoiltaan merkittävästi

Käsitys siitä, että miehillä olisi ”putkiaivot” ja naisilla ”tippaleipäaivot,” on myös yleinen, mutta sitä ei ole pystytty todistamaan millään vakuuttavalla tavalla. Kasvatus ja kulttuuri vaikuttavat merkittävästi siihen, miten ihmiset ajattelevat ja toimivat. Vaikka on olemassa joitakin viitteitä miesten ja naisten aivojen toiminnallisista eroista, ne eivät ole selkeitä ja yksiselitteisiä. Aivotutkimuksen mukaan sukupuoli ei ole ratkaiseva tekijä aivojen toiminnassa, vaikka hormonitoiminta vaikuttaakin jonkin verran sukupuolten välisiin käyttäytymisen ja tunne-elämän eroihin.

 

Myytti 4: Oppiminen on tehokkainta löytämällä oma tapa ja pysymällä siinä

Monet ihmiset uskovat, että oppiminen on tehokkainta löytämällä oma oppimistapa ja pysymällä siinä. Nykytutkimuksen mukaan erilaiset oppimistavat eivät tehosta oppimista erikseen käytettynä. Sen sijaan tehokkainta on käyttää monenlaisia tapoja. Vaikka saattaa tuntua, että oppii parhaiten esimerkiksi kuuntelemalla, on todennäköistä, että oppiminen tehostuu eniten, kun käyttää erilaisia tapoja, kuten lukemista, kuuntelemista ja käytännön harjoittelua.

 

Myytti 5: Aivoista näkyy synnynnäinen musikaalisuus ja matemaattisuus

On yleinen uskomus, että aivoista voidaan nähdä synnynnäinen musikaalisuus ja matemaattisuus. Kuitenkin aivotutkimuksessa ei ole löydetty vakuuttavia viitteitä tälle väitteelle. Sen sijaan musiikin ja matematiikan harrastaminen näkyy aivoissa vasta, kun niitä on harjoitettu riittävästi. Synnynnäistä musikaalisuutta tai matemaattista lahjakkuutta ei voida vahvistaa aivokuvauksilla.

 

Johtopäätös:

Aivot ovat edelleen suuri mysteeri, mutta moderni aivotutkimus auttaa meitä purkamaan vanhoja myyttejä ja väärinkäsityksiä. On tärkeää pitää mielessä, että aivot ovat äärimmäisen joustava ja monimutkainen elin, joka kykenee sopeutumaan ja oppimaan jatkuvasti. Aivotutkimus avaa meille jatkuvasti uusia näkökulmia ja mahdollisuuksia ymmärtää paremmin tätä hienoa elintä, joka ohjaa kaikkia toimintojamme.