Omavalvontasuunnitelma

Yrityksen tiedot:

Yrityksen nimi: Oknirua

Y-tunnus: 13730301

Toimipaikan osoite: Taikatie 11 D 15, 04230 Kerava

Puhelin: 040 5577210

Sähköposti: tuija@oknirua.fi

 

 

Palvelujen tuottajaa koskevat tiedot:

Yritys toimii kotonani.

Johtaja ja vastuuhenkilö: Itse, sillä olen yksinyrittäjä eikä minulla ole työntekijöitä.

 

  1. 1. Toiminta-ajatus, arvot ja toimintaperiaatteet

Arvot ja periaatteet:

Asiakaslähtöisyys: Jokainen asiakas kohdataan yksilönä ja hoito suunnitellaan hänen tarpeidensa mukaan.

Ammattitaito: Tarjoan korkealaatuista palvelua jatkuvan koulutuksen ja kehittymisen avulla.

Luotettavuus: Toimin rehellisesti ja avoimesti pitäen asiakkaideni hyvinvoinnin etusijalla.

Yhteistyö: Teen yhteistyötä muiden terveydenhuollon ammattilaisten kanssa parhaan mahdollisen hoitotuloksen saavuttamiseksi.

Toiminta-ajatus / Perustehtävä:

Yritys tarjoaa asiakaslähtöistä palvelua, joka edistää asiakkaiden fyysistä ja henkistä hyvinvointia. Palveluni perustuvat ammattitaitoon, luotettavuuteen ja jatkuvaan kehitykseen tavoitteena tarjota yksilöllistä ja tehokasta hoitoa jokaiselle asiakkaalle.

 

  1. 2. Omavalvonnan organisointi ja johtaminen

Kuvaus toimenpiteistä ja menettelytavoista:

Omavalvonta järjestetään siten, että olen tietoinen omavalvontasuunnitelmasta ja sen merkityksestä. Huolehdin siitä, että suunnitelmaa noudatetaan ja päivitetään tarpeen mukaan.

Johtaminen: Vastuullani on omavalvonnan toteutus ja se, että toimintaa arvioidaan säännöllisesti. Koulutan itseäni ja varmistan, että minulla on tarvittava osaaminen ja resurssit omavalvonnan toteuttamiseen.

 

  1. 3. Henkilöstö

Yritys työllistää vain minut.

Vastaan palveluiden tarjoamisesta ja omavalvontasuunnitelman toteuttamisesta.

Minulla on asianmukainen koulutus ja pitkä kokemus alalta.

Osallistun jatkokoulutuksiin ja seminaareihin pysyäkseni ajan tasalla uusimmista hoitotekniikoista ja tiedoista.

 

  1. 4. Toimitilat, laitteet ja tarvikkeet

Toimitilat sijaitsevat kodissani, osoitteessa Taikatie 11 D 15, 04230 Kerava.

Työtila sijaitsee portaiden yläpäässä, joten tilaan pääsee ainoastaan portaita pitkin.

Hoitohuoneessa ei ole erillistä odotustilaa.

Kaikki hoitolaitteet ja tarvikkeet ovat CE-merkittyjä ja niitä huolletaan säännöllisesti. Tällä hetkellä käytössä on vain sähköllä toimiva hoitopöytä.

Tilojen turvallisuudesta huolehditaan säännöllisillä tarkastuksilla ja päivittämällä turvallisuussuunnitelma tarvittaessa.

Paloturvallisuus on varmistettu ja hätäpoistumistie on ikkuna, joka sijaitsee hoitotilassa. Hätäpoistumistietä ei ole erikseen merkitty, koska se on selkeästi havaittavissa tilan pienuuden vuoksi.

Hoitotilassa on Pelastustikkaat jotka saa nopeasti asennettua hätäpoistumistiehen.

 

  1. 5. Lääkintälaitteet ja niiden huolto

Kuvaus lääkintälaitteista ja niiden huollosta:

Yrityksellä ei ole lääkintälaitteita.

 

  1. 6. Asiakasturvallisuus ja palautejärjestelmä

Asiakasturvallisuus on ensisijainen tavoitteeni. Tilojen ja laitteiden turvallisuus tarkastetaan säännöllisesti.

Noudatan tiukkoja hygieniasääntöjä ja käytän tarvittaessa asianmukaisia suojavarusteita.

Asiakkailla on mahdollisuus antaa palautetta, jota hyödynnän toiminnan jatkuvassa parantamisessa. Palaute voidaan antaa joko anonyymisti tai nimellä ja se käsitellään luottamuksellisesti.

Mahdolliset asiakasturvallisuuteen liittyvät poikkeamat kirjataan ja analysoidaan, jotta vastaavat tilanteet voidaan jatkossa ehkäistä.

Yrityksessä on Verisuren kotivahtijärjestelmä käytössä.

 

  1. 7. Toimenpiteet vaaratilanteiden varalle

Kuvaus toimenpiteistä vaaratilanteiden varalle:

Yrityksessä on laadittu pelastussuunnitelma, joka sisältää ohjeet toiminnasta erilaisissa hätätilanteissa kuten tulipalon tai sairauskohtauksen sattuessa.

Olen koulutettu toimimaan hätätilanteissa ja pelastussuunnitelma käydään läpi säännöllisesti.

Hätäpoistumistie (ikkuna) on selkeästi havaittavissa ja sitä pidetään aina esteettömänä.

Tilassa on ensiapuvälineet helposti saatavilla ja olen koulutettu ensiavun antamiseen.